ទំនាក់ទំនង


  • អ៊ីមែល៖ info@tesolhouse.edu.kh
  • ទូរស័ព្ទ៖ (+855) 12 805 405
  • អាសយដ្ឋាន
    ស្ថិតនៅអគារលេខ223-227​ មហាវិថីម៉ៅសេទុង សង្កាត់ទំនប់ទឹក1 ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។